Regler för att få ha sin hemsida på hem.thg.se

På förstasidan måste det tydligt synas vem som är ansvarig för innehållet.

Innehållet på hemsidan måste uppfylla skolans vanliga datorregler. I korta drag innebär det:

Utrymmet ska användas för skolarbete.

Varje elev får 1GiB utrymme.

Kommersiella/vinstdrivande hemsidor/reklam får inte förekomma om det inte är för skolarbete/UF-företag.